• functionaliteit
  • kwaliteit
  • duurzaamheid
  • design

Cookie Policy

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

De wetgeving vereist dat cookies mogen worden geplaatst op uw toestel als deze noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Voor het plaatsen van alle andere types cookies is uw toestemming vereist. Op eender welk moment kan u uw voorkeuren wijzigen of uw goedkeuring intrekken, via de Cookie Verklaring op onze website. Via onze privacy policy vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Cookiebeleid van Depraet's BV

Depraet's BV met maatschappelijke zetel te Voskenslaan 346-350 - 9000 Gent is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@depraets.be.

Depraet's BV vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Depraet's BV -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Depraet's BV wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Depraet's BV -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Depraet's BV u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Depraet's BV wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Depraet's BV heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Depraet's BV-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Depraet's BV aanbiedt en die toegang geven tot Depraet's BV content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Depraet's BV kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Depraet's BV-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Hoelang blijven cookies bestaan?

Op basis van de bestaansduur van cookies maken wij een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies.

  • Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser of (mobiele) applicatie. Dat betekent dat die cookies verwijderd worden zodra u uw browser of (mobiele) applicatie hebt gesloten.

  • Permanente cookies blijven op je computer of mobiel apparaat staan, ook al hebt u uw browser of (mobiele) applicatie gesloten. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, tot u uw voorkeuren in onze cookie policy aanpast, of tot u ze verwijdert via de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.